Påmelding høstgasshuku 2019
All DAN-gradering skal avklares med hovedinstruktør før påmelding.